Warm heart - Cold head. Thời gian thực hiện: 1h30ms Giá: 1.000.000 VND. Địa chỉ: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Time: 1h30ms Price: 1.000.000 VND. Add: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội. #tattoobyLong #tiemxamnhocuaDo #dotattoostudio #dotattooshop #hanoitattoo #tattooinhanoi #tattoo #dotattoostudio247 . . . . . . . . . . . Giá sẽ thay đổi tuỳ theo vị trí và kích thước của hình xăm.
Ry
Profile avatar
Ryou

Report

Ry
Profile avatar
Ryou

Warm heart - Cold head. Thời gian thực hiện: 1h30ms Giá: 1.000.000 VND. Địa chỉ: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Time: 1h30ms Price: 1.000.000 VND. Add: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội. #tattoobyLong #tiemxamnhocuaDo #dotattoostudio #dotattooshop #hanoitattoo #tattooinhanoi #tattoo #dotattoostudio247 . . . . . . . . . . . Giá sẽ thay đổi tuỳ theo vị trí và kích thước của hình xăm.

Related Images

CookiesThis site uses cookies to offer you a better browsing experience. Read our privacy policy to learn more