Hình xăm vân tay 🤷🏻‍♂️Thời gian thực hiện: 1h30msGiá:  1.000.000 VND - 2 hình.Địa chỉ: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Time: 1h30msPrice: 1.000.000 VND for both.Add: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội. #tattoobyLong #tiemxamnhocuaDo #dotattoostudio #dotattooshop #hanoitattoo #tattooinhanoi #tattoo #dotattoostudio247...........Giá sẽ thay đổi tuỳ theo vị trí và kích thước của hình xăm.
Ry
Profile avatar
Ryou

Report

Ry
Profile avatar
Ryou

Hình xăm vân tay 🤷🏻‍♂️ Thời gian thực hiện: 1h30ms Giá: 1.000.000 VND - 2 hình. Địa chỉ: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Time: 1h30ms Price: 1.000.000 VND for both. Add: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội. #tattoobyLong #tiemxamnhocuaDo #dotattoostudio #dotattooshop #hanoitattoo #tattooinhanoi #tattoo #dotattoostudio247 . . . . . . . . . . . Giá sẽ thay đổi tuỳ theo vị trí và kích thước của hình xăm.

Related Images

© 2019 Tattoodo
You’re now online.
CookiesThis site uses cookies to offer you a better browsing experience. Learn more