.Thời gian thực hiện: 20 phút.Giá: 300.000 VND.Địa chỉ: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội~~~~~~~~~~~~~~~~~~Time: 20 minutes.Price: 300.000 VND.Add: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội. #tattoobyLong #tiemxamnhocuaDo #dotattoostudio #dotattooshop #hanoitattoo #tattooinhanoi #tattoo #dotattoostudio247...........Giá sẽ thay đổi tuỳ theo vị trí và kích thước của hình xăm.
Ry
Profile avatar
Ryou

Report

Ry
Profile avatar
Ryou

. Thời gian thực hiện: 20 phút. Giá: 300.000 VND. Địa chỉ: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Time: 20 minutes. Price: 300.000 VND. Add: 16/2 Phạm Thận Duật - Cầu Giấy - Hà Nội. #tattoobyLong #tiemxamnhocuaDo #dotattoostudio #dotattooshop #hanoitattoo #tattooinhanoi #tattoo #dotattoostudio247 . . . . . . . . . . . Giá sẽ thay đổi tuỳ theo vị trí và kích thước của hình xăm.

Related Images

© 2019 Tattoodo
You’re now online.
CookiesThis site uses cookies to offer you a better browsing experience. Learn more