CookiesThis site uses cookies to offer you a better browsing experience. Read our privacy policy to learn more
BT
B9 Tattoo Studio

B9 Tattoo Studio

Introduction

Owning a workspace with layout like an art gallery, here we create and design body tattoo designs that meet every need, thought or purpose of customers including domestic and international. Focusing on the spirit of exploiting the source of ideas from multicultural schools in the world to create many modern and modern tattoo artworks that are appropriate to each person's personality is the mind mainstream of B9 along the way of development. Sở hữu một không gian làm việc với bố cục bài trí như phòng trưng bày nghệ thuật, tại đây chúng tôi sáng tạo và đưa ra những thiết kế về hình xăm trên cơ thể đáp ứng cho mọi nhu cầu, hay tư tưởng và mục đích của khách hàng bao gồm cả trong nước lẫn quốc tế. Chú trọng tinh thần khai thác nguồn ý tưởng đến từ các trường phái văn hoá đa sắc trên thế giới để tạo ra nhiều tác phẩm hình xăm vừa hiện đại, vừa mang dấu ấn cá nhân phù hợp với cá tính mỗi người chính là tâm niệm chủ đạo của B9 suốt chặng đường phát triển.

Portfolio

Biography

Owning a workspace with layout like an art gallery, here we create and design body tattoo designs that meet every need, thought or purpose of customers including domestic and international. Focusing on the spirit of exploiting the source of ideas from multicultural schools in the world to create many modern and modern tattoo artworks that are appropriate to each person's personality is the mind mainstream of B9 along the way of development. Sở hữu một không gian làm việc với bố cục bài trí như phòng trưng bày nghệ thuật, tại đây chúng tôi sáng tạo và đưa ra những thiết kế về hình xăm trên cơ thể đáp ứng cho mọi nhu cầu, hay tư tưởng và mục đích của khách hàng bao gồm cả trong nước lẫn quốc tế. Chú trọng tinh thần khai thác nguồn ý tưởng đến từ các trường phái văn hoá đa sắc trên thế giới để tạo ra nhiều tác phẩm hình xăm vừa hiện đại, vừa mang dấu ấn cá nhân phù hợp với cá tính mỗi người chính là tâm niệm chủ đạo của B9 suốt chặng đường phát triển.


Styles

 • Old School (Traditional)
 • Black & Gray
 • Blackwork
 • Dotwork
 • Fine-line
 • Geometric
 • Horror
 • Japanese (Irezumi)
 • Lettering
 • Neo-Traditional
 • New School
 • Realism
 • Surrealism
 • Tribal
 • Watercolor

Styles

 • Old School (Traditional)
 • Black & Gray
 • Blackwork
 • Dotwork
 • Fine-line
 • Geometric
 • Horror
 • Japanese (Irezumi)
 • Lettering
 • Neo-Traditional
 • New School
 • Realism
 • Surrealism
 • Tribal
 • Watercolor