CookiesThis site uses cookies to offer you a better browsing experience. Read our privacy policy to learn more
BTB9 Tattoo Studio

B9 Tattoo Studio

Availability:
Next month

Bio

Owning a workspace like an art gallery, here we create and design body tattoo that meet every need, thought or purpose of customers either domestic or international. Focusing on the spirit of exploiting the source of ideas from multicultural schools in the world to create many modern and modern tattoo artworks that are appropriate to each person's personality is the soul of B9 along the way of development. Sở hữu một không gian làm việc với bố cục bài trí như phòng trưng bày nghệ thuật, tại đây chúng tôi sáng tạo và đưa ra những thiết kế về hình xăm trên cơ thể đáp ứng cho mọi nhu cầu, hay tư tưởng và mục đích của khách hàng bao gồm cả trong nước lẫn quốc tế. Chú trọng tinh thần khai thác nguồn ý tưởng đến từ các trường phái văn hoá đa sắc trên thế giới để tạo ra nhiều tác phẩm hình xăm vừa hiện đại, vừa mang dấu ấn cá nhân phù hợp với cá tính mỗi người chính là tâm niệm chủ đạo của B9 suốt chặng đường phát triển. B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong - Hoan Kiem - Hanoi - Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/

Styles

Old School (Traditional)
Black & Gray
Blackwork
Dotwork
Fineline
Geometric
Dark Art
Japanese (Irezumi)
Lettering
Neo-Traditional
New School
Realism
Illustrative
Surrealism
Tribal
Watercolor
About the Artist

Unfortunately, the artist hasn’t updated their profile.

B9 Tattoo Studio- Website: http://b9studio.vn/- Hotline: 0848486996 - 0972976886- Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam- Email: b9tattoostudio@gmail.com- Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/- Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/- Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ- Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio- Website: http://b9studio.vn/- Hotline: 0848486996 - 0972976886- Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam- Email: b9tattoostudio@gmail.com- Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/- Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/- Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ- Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/
B9 Tattoo Studio- Website: http://b9studio.vn/- Hotline: 0848486996 - 0972976886- Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam- Email: b9tattoostudio@gmail.com- Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/- Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/- Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ- Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio- Website: http://b9studio.vn/- Hotline: 0848486996 - 0972976886- Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam- Email: b9tattoostudio@gmail.com- Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/- Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/- Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ- Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/B9 Tattoo Studio - Website: http://b9studio.vn/ - Hotline: 0848486996 - 0972976886 - Address: 169 Hang Bong Hoan Kiem Hanoi Vietnam - Email: b9tattoostudio@gmail.com - Instagram: https://www.instagram.com/b9tattoostudio/ - Pinterest: https://www.pinterest.com/b9tattoostudio/ - Twitter: https://twitter.com/tattoo_b9 - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMiJFcq0IqsJj96m6WGv5XQ - Facebook: https://www.facebook.com/b9tattoostudio/
BTB9 Tattoo Studio
B9 Tattoo Studio