CookiesThis site uses cookies to offer you a better browsing experience. Read our privacy policy to learn more
HNHiếu Nhỏ

Hiếu Nhỏ

Hà Nội Electric Tattoo

Hanoi, VN

Bio

thợ xăm dạo tại Hà Nội

Workplace

Styles

Old School (Traditional)
Blackwork

Pricing

Hour rate:500000 VND
Min. rate:200000 VND
About the Artist

Unfortunately, the artist hasn’t updated their profile.

Unlock

Sign in to see image

Xin chào mình là Hiếu đây Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Xin chào mình là Hiếu đây  Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Xin chào mình là Hiếu đây  Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Unlock

Sign in to see image

Xin chào mình là Hiếu đây Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Xin chào mình là Hiếu đây  Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Xin chào mình là Hiếu đây  Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Unlock

Sign in to see image

Xin chào mình là Hiếu đây Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Xin chào mình là Hiếu đây  Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Xin chào mình là Hiếu đây  Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
Unlock

Sign in to see image

Xin chào mình là Hiếu đây Ib cho mình để nhận tư vấn và xăm mình nha Gọi mình: 0938608497 Địa chỉ: Hà Nội tất nhiên là Việt Nam rùi #tattoo #vietnamtattoo #hanoitattoo
HNHiếu Nhỏ
Hiếu Nhỏ