CookiesThis site uses cookies to offer you a better browsing experience. Read our privacy policy to learn more
F[Fishbone [ Xương Ká ]
Fishbone [ Xương Ká ]
Dường như vì tâm đắc về hình xăm lát chanh từng làm tại Fishbone, anh dân chài ấy quay trở lại trong một ngày mưa với những ý tưởng dang dở trong đầu, hớt hải như thể chậm một nhịp thôi là sẽ đánh rơi ngay mà quên cả áo mưa. Anh chỉ có những mảnh ghép của hình xăm mình muốn: chiếc logo, dây đàn, màu nước..., và bản thân cũng chưa thể tưởng tượng ra hình xăm sẽ trông như thế nào. Đó là một trong top những nhiệm vụ khó cho các tay thợ xăm: khi khách hàng chưa thực sự biết mình muốn gì. Để thực hiện nhiệm vụ này, tay thợ xăm phải… nhìn trước hộ khách. “Nhìn được tương lai” là khả năng có từ kinh nghiệm và bản năng xây dựng theo thời gian

Dường như vì tâm đắc về hình xăm lát chanh từng làm tại Fishbone, anh dân chài ấy quay trở lại trong một ngày mưa với những ý tưởng dang dở trong đầu, hớt hải như thể chậm một nhịp thôi là sẽ đánh rơi ngay mà quên cả áo mưa. Anh chỉ có những mảnh ghép của hình xăm mình muốn: chiếc logo, dây đàn, màu nước..., và bản thân cũng chưa thể tưởng tượng ra hình xăm sẽ trông như thế nào. Đó là một trong top những nhiệm vụ khó cho các tay thợ xăm: khi khách hàng chưa thực sự biết mình muốn gì. Để thực hiện nhiệm vụ này, tay thợ xăm phải… nhìn trước hộ khách. “Nhìn được tương lai” là khả năng có từ kinh nghiệm và bản năng xây dựng theo thời gian

0